Nederlands Arbeidsrecht voor Belgische bedrijven

 

Van aanstelling tot ontslag

Krijg inzicht in het Nederlands arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Er zijn grote verschillen tussen het Belgisch en Nederlands arbeidsrecht. Met deze 2-daagse cursus leert u alles wat u moet weten over het afsluiten van arbeidsovereenkomsten en welke bedingen zijn toegestaan. U komt alles te weten over de afwezigheden en de loonlijn van bruto naar netto. Ook de onkostenvergoedingen die in Nederland zijn toegestaan komen uitgebreid aan de orde.

U leert welke contracten mogelijk zijn en welke voorwaarden u daar in mag opnemen; hoe om te gaan met ziekte van werknemers; hoe kunt u de  arbeidsvoorwaarden wijzigen.

Wat zijn de mogelijke oplossingen bij conflicten.

De procedures bij ontslag en het maken van dadingsovereenkomsten

Een intensieve 2-daagse cursus voor de dagelijkse praktijk waarbij de docent u de valkuilen leert en ook een vergelijking maakt met het Belgische recht, zodat de verschillen zeer duidelijk naar voren komen.

Een selectie van te behandelen onderwerpen :

 • wat zijn de verplichtingen van en werkgever in Nederland
 • Hoe is de sociale zekerheid georganiseerd ?
 • De instanties waar een werkgever mee te maken heeft
 • De sociale zekerheid in Nederland
 • Een schets van de loonlijn van bruto naar netto
 • De diverse onkostenvergoedingen
 • De cao’s in Nederland
 • Indienstneming of freelance
 • De ondernemingsraad in Nederland / personeelsvertegenwoordiging
 • Diverse soorten arbeidsovereenkomsten, parttime werken
 • De inhoud van arbeidsovereenkomsten
 • Mogelijke bedingen / wijziging van overeenkomsten / concurrentiebeding
 • Flexibele contracten en verworven rechten
 • Aanpassing van de arbeidsduur, zorgverlof, ouderschapsverlof enz.
 • Regelgeving rond vakantie en verlofdagen
 • Ziekte van de werknemer (Wet Verbetering Poortwachter) re-integratie van zieke werknemers
 • De rol van de bedrijfsarts / Arbodienst;
 • contacten met en rol van het UWV/ deskundigenoordeel
 • Hoe handelt de arbeidsdeskundige
 • Reorganisatie en ontslag
 • De rol van de vakbonden bij ontslag, sociaal plan
 • De rol van de ondernemingsraad
 • De ontslagvergunningprocedure bij het UWV
 • De procedure bij de Kantonrechter
 • Werken met de vaststellingsovereenkomst (dadingsovereenkomst)
 • Wat op te nemen in de vaststellingsovereenkomst

2-daagse cursus

Informatie is het belangrijkste leermiddel in deze 2-daagse cursus.

De cursus  is een intensieve en interactieve cursus waarbij alle regels met betrekking tot aanstelling van personeel, de diverse contractsoorten en mogelijke bedingen, evenals de ontslagmogelijkheden uitgebreid aan de orde komen.

De regelgeving rond flexibele contractvormen, verlof en vakantie, zorgverlof, concurrentiebedingen en ontslag staan voortdurend in de belangstelling. Ook bijzondere onderwerpen zoals ziekteverzuim, re-integratieverplichtingen, Wet Verbetering Poortwachter, wijzigingen in de Arbowet, enz. komen uitgebreid aan de orde omdat die in België niet gekend zijn.

Interactieve studiedagen

Een cursus die veel inzicht geeft en veel praktijkvoorbeelden. De deelnemers wisselen ook onderling hun ervaringen uit onder begeleiding van de docent en reiken elkaar ook oplossingen aan.

Voorbeeld-contracten en nazorg

De deelnemers ontvangen na afloop van de cursus van de docent digitaal een groot aantal voorbeelden van arbeidscontracten, reglementen en ontslagformulieren, zodat die formulieren direct in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Bovendien krijgt de deelnemer gratis nazorg door beantwoording via mail van diverse vraagstukken waar hij of zij in de praktijk tegen aan loopt.

Doelgroep :

De cursus is vooral aan te bevelen voor (beginnende) Personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders die personeel te werk stellen in Nederland of die verantwoordelijk zijn voor de vestiging in Nederland.

Ook ervaren Personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders die hun kennis willen opfrissen zijn welkom.

Docent:

Mr. Frans van de Ven  

oud-advocaat, specialist arbeids- en sociaal recht en docent bij diverse onderwijsinstellingen in Nederland en België

Data :

Antwerpen                          14 en 15 februari 2019

Gent                                      11 en 12 april 2019

Herentals                                 6 en 7 juni 2019

prijs         :

  990,-- excl. btw en excl. verblijfskosten, maar inclusief consumpties, lunch, documentatiemateriaal en voorbeelden.

Informatie en advies

Voor informatie kunt u via de mail info@wetenwerkgever.nlbij Wet en Werkgever terecht.

Ook inschrijven is via de mail mogelijk onder vermelding van bedrijfsnaam, deelnemer, adres en contactgegevens.

Wet en Werkgever

Academie voor Arbeidsrecht

"een zeer waardevolle cursus. de vele praktijkvoorbeelden en de voorbeeld-bestanden zijn voor mij bijzonder welkom; de docent heeft op een heldere manier de stof over gebracht."

-Barbara Meyvis-

© Auteursrecht Wet en Werkgever