Praktijkdag voor oud-deelnemers aan de cursus

Nederlands Arbeidsrecht voor Belgische bedrijven

Antwerpen,  25 oktober 2019

Waar loopt u tegen op in de dagelijkse praktijk ?

Onder begeleiding van de docent worden de deelnemers na een korte inleiding over de komende wijzigingen in het arbeidsrechteen aantal praktijkgevallen voorgelegd waar u in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om eigen praktijkgevallen aan te dragen en bespreekbaar te maken, zodat in overleg met de andere deelnemers en de docent een oplossing wordt gevonden.

Krijg bovendien een up-date van het Nederlands arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.  De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt uitvoerig toegelicht. Welke nieuwe wijzigingen zijn er op belastinggebied.  Wat zijn de gevolgen van de premiedifferentiatie Werkloosheid. U leert wat dit voor impact heeft op uw contracten.

Wat is er mogelijk aan onkostenvergoedingen in Nederland ?

Op welke wijze kunt u de voorwaarden van uw contracten wijzigen ? 

Wat zijn de mogelijke oplossingen bij conflicten ?

Hoe leg ik een dossier aan om het disfunctioneren vast te leggen en wanneer heb ik een voldoende dossier om een einde van de arbeidsovereenkomst na te streven ?

Samen met de docent een passende dadingsovereenkomst opstellen om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst.

Een leuke maar ook intensieve 1-daagse cursus voor de dagelijkse praktijk waarbij de docent u de valkuilen leert.  

Een selectie van mogelijk te bespreken onderwerpen :

 • Welke wijzigingen brengt de nieuwe wetgeving met zich mee
 • De instanties waar een werkgever mee te maken heeft
 • Wijzigingen in de ontslagvergoedingen
 • Een schets van de loonlijn van bruto naar netto
 • De diverse onkostenvergoedingen
 • Keuze van contracten en de gevolgen voor de premies 
 • Indienstneming of freelance
 • De ondernemingsraad in Nederland / personeelsvertegenwoordiging
 • Diverse soorten arbeidsovereenkomsten, parttime werken
 • De inhoud van arbeidsovereenkomsten
 • Mogelijke bedingen / wijziging van overeenkomsten / concurrentiebeding
 • Flexibele contracten en verworven rechten
 • Aanpassing van de arbeidsduur, zorgverlof, ouderschapsverlof enz.
 • Regelgeving rond vakantie en verlofdagen
 • Ziekte van de werknemer (Wet Verbetering Poortwachter) re-integratie van zieke werknemers
 • De rol van de bedrijfsarts / Arbodienst;
 • contacten met en rol van het UWV/ deskundigenoordeel
 • Hoe handelt de arbeidsdeskundige
 • Reorganisatie en ontslag
 • De rol van de ondernemingsraad
 • Disfunctioneren en hoe dan te handelen als werkgever.
 • De ontslagvergunningprocedure bij het UWV
 • De procedure bij de Kantonrechter
 • Werken met de vaststellingsovereenkomst (dadingsovereenkomst)
 • Wat op te nemen in de vaststellingsovereenkomst

1-daagse cursus

Na een korte inleiding (update) van de docent waarbij de nieuwste ontwikkelingen in Nederland worden besproken is de behandeling van Praktijkcases is het belangrijkste leermiddel van deze praktijkdag.

De cursus  is een  interactieve cursus waarbij de deelnemers alle ruimte krijgen om in overleg met elkaar en de docent zelf de inhoud van de dag te bepalen aan de hand van praktijkcases die de deelnemers ook zelf kunnen aanbrengen.

Alle regels met betrekking tot aanstelling van personeel, de diverse contractsoorten en mogelijke bedingen, evenals de ontslagmogelijkheden en het werken met de vaststellingsovereenkomst in Nederland kunnen aan de orde komen.

De regelgeving rond flexibele contractvormen, verlof en vakantie, zorgverlof, concurrentiebedingen en ontslag staan voortdurend in de belangstelling. Ook bijzondere onderwerpen zoals ziekteverzuim, re-integratieverplichtingen, Wet Verbetering Poortwachter, wijzigingen in de Arbowet, enz. kunnen aan de orde komen.

Interactieve studiedag

Een cursus die veel inzicht geeft en veel praktijkvoorbeelden. De deelnemers wisselen ook onderling hun ervaringen uit onder begeleiding van de docent en reiken elkaar ook oplossingen aan.

Doelgroep :

De cursus is vooral aan te bevelen voor HR-verantwoordelijken of zaakvoerders die personeel te werk stellen in Nederland of die verantwoordelijk zijn voor de vestiging in Nederland en eerder een cursus Nederlands arbeidsrecht hebben gevolgd of voldoende praktijkervaring hebben opgedaan om mee te kunnen spreken over de diverse onderwerpen.

Ook ervaren Personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders die hun kennis willen opfrissen zijn welkom.

Docent:

Mr. Frans van de Ven  

specialist arbeids- en sociaal recht, oud-advocaat en docent bij diverse onderwijsinstellingen in Nederland en België

Datum :

Antwerpen                                    vrijdag 25 oktober 2019 van 09.00 - 17.00 uur

prijs         :

 495,-- excl. btw en excl. verblijfskosten, maar inclusief consumpties, lunch, documentatiemateriaal en voorbeelden.

Informatie en advies

Voor informatie kunt u via de mail info@wetenwerkgever.nl bij Wet en Werkgever terecht.

Inschrijven is ook via de mail mogelijk onder vermelding van bedrijfsnaam, deelnemer, adres en contactgegevens.

Wet en Werkgever

Academie voor Arbeidsrecht

"een zeer waardevolle cursus. de vele praktijkvoorbeelden en de voorbeeld-bestanden zijn voor mij bijzonder welkom; de docent heeft op een heldere manier de stof over gebracht."

-Barbara Meyvis-

© Auteursrecht Wet en Werkgever